Di tích lịch sử - văn hóa

Ở Hạ Long và Cẩm Phả hiện nay còn nhiều di tích liên quan đến sự kiện ta tiếp quản Vùng mỏ năm 1955. Đó là những di sản vật thể vô cùng quý giá, những...

Di tích trụ sở Công ty Pháp mỏ than Bắc Kỳ (tên tiếng Pháp là Société Francaise des charbonnages du Tonkin, viết tắt là SFCT) là nơi gắn liền với lịch...

Núi Bài Thơ, Chùa Long Tiên, Đền Đức Ông, Phường Hồng Gai, Phường Bạch Đằng - thành phố Hạ Long, di tích Lịch sử văn hoá - Danh thắng, Quyết định xếp...

Đền thờ Đức Ông Trần Quốc Nghiễn tại Hạ Long là nơi thờ con trai cả Hưng Đạo Đại vương, cháu đích tôn của An Sinh Vương Trần Liễu. Không những là nơi...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 29
Liên kết khác