Báo cáo Kinh tế xã hội

Báo cáo kết quả phát triển KT-XH tháng 8 năm 2023

Báo cáo kết quả Phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo kết quả phát triển KT-XH tháng 5. 2023

Báo cáo kết quả năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023 chi tiết báo cáo tại đây

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 11/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2022. CHi tiết báo cáo tại đây

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2022. Chi tiết xem tại đây:

Báo cáo kinh tế - xã hội Quý III/2022 phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2022. Chi tiết báo cáo tại đây:

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2022. Chi tiết xem tại đây:

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 5/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2022. Chi tiết báo cáo xem tại đây:

Báo cáo kinh tế - xã hội Quý I/2022 phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022. Chi tiết xem tại đây:

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 68