Thống kê, báo cáo

Báo cáo kết quả phát triển KT-XH năm 2023 nhiệm vụ giải pháp năm 2024

Báo cáo kết quả phát triển KT-XH tháng 8 năm 2023

Báo cáo kết quả công tác đảm bảo An toàn thực phẩm Quý II/2023.

Báo cáo kết quả Phát triển KT-XH 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023

Báo cáo kết quả phát triển KT-XH tháng 5. 2023

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2022. Chi tiết xem tại đây:

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2750