Tổ chức bộ máy

 

- Đồng chí: Phạm Thị Thanh Mai
- Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy,Chủ tịch HĐND phường
- Điện thoại:0989831818
- Email:phamthithanhmai@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Hoàng Anh
- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Bí thư TT Đảng ủy
- Điện thoại: 0975923398
- Email:hoanganh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Minh Hải
- Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường
- Điện thoại: 0982289998
- Email:buiminhhai@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Lê Thế Phương
- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường
- Điện thoại: 083.966.9575
- Email:lethephuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Nguyễn Xuân Cường
- Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường
- Điện thoại: 0983326990
- Email:nguyenxuancuong@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Thị Châm
- Chức vụ: Đảng ủy viên, Chủ tịch UBMTTQ phường
- Điện thoại: 0904420922
- Email:tranthicham@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Bùi Mạnh Linh
- Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường
- Điện thoại: 0904627156
- Email:buimanhlinh@quangninh.gov.vn
 
- Đồng chí: Trần Đức Đảng
- Chức vụ:  Chủ tịch Hội Người cao tuổi Phường
- Điện thoại: 0915598826
 
 Đồng chí: Nguyễn Nam Tiến
- Chức vụ:  Chủ tịch Hội Cựu Chiến Binh Phường
- Điện thoại: 0982503259
 
Đồng chí: Phạm Thị Ngọc Hà
- Chức vụ:  Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Phường
- Điện thoại: 0904262199
 Email:phamthingocha@quangninh.gov.vn
 
Đồng chí: Vũ Mạnh Hải
- Chức vụ:  Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Phường
- Điện thoại: 0936797913
 Email:vumanhhai@quangninh.gov.vn
 
 
 

 

 
 
 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18