Báo cáo Kinh tế xã hội

Báo cáo kết quả năm 2022 phương hướng nhiệm vụ năm 2023 chi tiết báo cáo tại đây

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 11/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 12/2022. CHi tiết báo cáo tại đây

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 10/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 11/2022. Chi tiết xem tại đây:

Báo cáo kinh tế - xã hội Quý III/2022 phương hướng nhiệm vụ Quý IV/2022. Chi tiết báo cáo tại đây:

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 8/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 9/2022. Chi tiết xem tại đây:

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 5/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 6/2022. Chi tiết báo cáo xem tại đây:

Báo cáo kinh tế - xã hội Quý I/2022 phương hướng nhiệm vụ Quý II/2022. Chi tiết xem tại đây:

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 2/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 3/2022. Chi tiết báo cáo tại đây:

Báo cáo kinh tế - xã hội tháng 1/2022 phương hướng nhiệm vụ tháng 2/2022. Chi tiết báo cáo xem tại đây:

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 11