Thông tin tuyên truyền

Năm học 2021 – 2022 là năm học với nhiều khó khăn và thách thức. Nhưng với sự đồng lòng, nỗ lực, quyết tâm, thầy và trò trường TH Hạ Long đã hoàn...

Bầu trưởng thôn, bản, khu phố là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà các địa phương ở Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo, triển khai theo...

Với vai trò tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cơ sở là...

Ngày 13/5/2022, Đoàn công tác của Ủy ban MTTQ Tỉnh Quảng Ninh tổ chức giám sát Kết quả lấy ý kiến sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2719