CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 - ĐẠI THẮNG TỪ LÒNG DÂN

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là biểu tượng của sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Chỉ trong một thời gian ngắn, nhân dân cả nước từ chiến khu đến đồng bằng, từ nông thôn đến thành thị đều nhất tề nổi dậy giành chính quyền. Sức mạnh ấy không phải ngẫu nhiên, mà là kết quả hợp thành của nhiều nhân tố.
Nguồn: TTXVN

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 503