Quảng Ninh: Tích cực tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động

Đề án tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động, người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp giai đoạn 2017-2021 đã được tỉnh Quảng Ninh quan tâm và triển khai tích cực. Nhờ đó, việc thực thi pháp luật của người sử dụng lao động, người lao động được nâng lên đáng kể. Quyền lợi các bên cơ bản được đảm bảo ổn định và phát triển, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, giảm thiểu tranh chấp lao động và đình công…

 
Ngay từ khi triển khai các Đề án, UBND tỉnh đã quan tâm, chỉ đạo thực hiện thông qua việc ban hành các Quyết định, Kế hoạch và cấp kinh phí để triển khai thực hiện; các cơ quan được giao thực hiện nhiệm vụ đã chủ động, phối hợp thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động.
Công đoàn ký thỏa ước lao động với người sử dụng lao động tại thành phố Uông Bí
Giai đoạn 2017-2021, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động đã được thực hiện đa dạng, linh hoạt như: tuyên truyền thực hiện chính sách thông qua các lớp tập huấn, tin, bài, phóng sự trên các tạp chí, đài phát thanh và truyền hình địa phương, qua các cuộc thanh tra, kiểm tra hoặc in ấn và phát hành các tài liệu, sổ tay pháp luật; phương pháp tuyên truyền đã được đổi mới bằng các hình thức trực quan sinh động như: sân khấu hóa, tổ chức các cuộc thi (chương trình truyền hình, viết, vẽ, sáng tác thơ, làm báo tường, an toàn - vệ sinh viên giỏi...) với các chủ đề về thực hiện pháp luật lao động, BHXH, an toàn vệ sinh lao động cho công nhân lao động; nội dung tuyên truyền tập trung vào việc thực hiện ký kết hợp đồng lao động, quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc, xây dựng và đăng ký thang bảng lương, Thoả ước lao động tập thể, Nội quy 3 lao động và các chế độ chính sách cho người lao động như: tiền lương, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, thành lập công đoàn cơ sở… Kết quả cụ thể: Tổ chức 05 lớp tập huấn cho 720 lượt cán bộ làm công tác kiểm tra, thanh tra về lao động, bảo hiểm xã hội (BHXH) trên địa bàn tỉnh; 25 lớp tập huấn cho gần 500 lượt đội ngũ tư vấn viên pháp luật lao động và làm công tác quan hệ lao động các cấp, qua đó cung cấp cho học viên các kiến thức tổng hợp, kỹ năng giải quyết các tình huống, tham gia hòa giải tại cơ sở; 140 cuộc tuyên truyền cho 23.300 công nhân lao động trẻ về các bài chính trị cơ bản tại cơ sở; 158 cuộc tuyên truyền, phổ biến và tư vấn pháp luật lưu động trực tiếp cho 17.400 lượt người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ quản lý, cán bộ công đoàn và UBND các địa phương về các chính sách, pháp luật liên quan đến người lao động, người sử dụng lao động và công đoàn; 21 lớp tập huấn về pháp luật lao động, BHXH cho hơn 1.000 lượt doanh nghiệp và 1.600 lượt đối tượng tham dự là người sử dụng lao động và đại diện tập thể người lao động.
Liên đoàn lao động tỉnh tổ chức hội nghị tuyên truyền, tư vấn về chính sách pháp luật đối với lao động nữ
và bình đẳng giới năm 2021 tại thị xã Quảng Yên
Bên cạnh đó, trang bị 21 tủ sách pháp luật tại cơ sở, bình quân mỗi tủ sách có 200 đầu sách pháp luật với trị giá trên 5 triệu đồng. Đến nay đã có 584 tủ sách pháp luật tại cơ sở do công đoàn quản lý. Tổ chức in và cấp phát: 74.000 cuốn Sổ tay về pháp luật lao động, BHXH và an toàn vệ sinh lao động; 53.000 tờ gấp tuyên truyền về BHXH bắt buộc, BHXH tự nguyện, BH thất nghiệp (trong đó: 14.500 tờ gấp về một số điểm cần lưu ý của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014; 13.500 tờ gấp về một số lưu ý khi tham gia BHXH bắt buộc; 15.000 tờ gấp về một số lưu ý về bảo hiểm thất nghiệp và BHXH tự nguyện). Tổ chức tốt các cuộc thi tìm hiểu chính sách pháp luật liên quan đến lao động và công đoàn trong công nhân viên chức lao động thông qua 19 Sân chơi “Sau giờ thứ 8”; 25 Hội thi “An toàn vệ sinh viên giỏi” thu hút hàng vạn người tham gia góp phần nâng cao kiến thức và ý thức chấp hành pháp luật của doanh nghiệp, công nhân viên chức lao động và nhân dân.
Công tác tuyên truyền chính sách pháp luật có sự phối hợp chặt chẽ giữa ngành Lao động- TBXH với Liên đoàn Lao động, cơ quan Bảo hiểm xã hội và Ủy ban nhân dân các địa phương. Thông qua các hoạt động tuyên truyền, nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động được nâng lên, giúp cho người lao động bảo vệ được quyền và lợi ích chính đáng của mình đồng thời cũng giúp cho người sử dụng lao động hiểu được trách nhiệm trong việc thực hiện các chế độ chính sách đối với người lao động theo quy định của pháp luật.
Thời gian qua, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật còn được thực hiện qua công tác kiểm tra việc thực hiện chính sách pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ ở cơ sở tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh 4 trên địa bàn. Giai đoạn 2017-2021, đã thực hiện 1.070 cuộc thanh tra, kiểm tra, phúc tra cấp tỉnh tại cơ sở về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc; thực hiện về pháp luật lao động, BHXH, an toàn vệ sinh lao động; thực hiện quản lý lao động là người nước ngoài tại các doanh nghiệp. Qua đó đã phát hiện, tham mưu xử lý, hướng dẫn các doanh nghiệp khắc phục sai sót, thực hiện đúng các quy định của pháp luật.
Có thể thấy, với việc tích cực thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp đã giúp cho người sử dụng lao động đã nhận thức vai trò quan trọng công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật lao động, thường xuyên tổ chức và cập nhật các văn bản quy phạm pháp luật trong giai đoạn hiện nay. Các chủ thể trong quan hệ lao động đã chủ động phối hợp tham gia giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến lao động, giải quyết hiệu quả tranh chấp lao động tập thể và đình công.  Nội dung, phương thức hoạt động tuyên truyền đã được đổi mới, thiết thực. Thông qua hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, việc thực thi pháp luật của người sử dụng lao động, người lao động được nâng lên đáng kể, đặc biệt là pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội, quy chế dân chủ.... quyền lợi các bên cơ bản được đảm bảo ổn định và phát triển, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, giảm thiểu tranh chấp lao động và đình công qua đó tạo dựng được môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh, ổn định, phát triển, bảo đảm an ninh trật tự xã hội…/.
Nguyễn Hiền (tapchilaodong.vn)

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2719