Tổng kết 10 năm thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và công bố xếp hạng chỉ số CCHC các phòng ban, phường, xã

Ngày 18/6, UBND TP Hạ Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác CCHC giai đoạn 2011-2020 và công bố xếp hạng chỉ số CCHC các phòng ban chuyên môn, UBND các phường, xã và triển khai giải pháp nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2020. Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy dự, chỉ đạo hội nghị.

Trong giai đoạn 2011-2020, trên cơ sở các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Chính phủ và của tỉnh Quảng Ninh, TP Hạ Long đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện bằng việc xây dựng và ban hành trên 370 chương trình, kế hoạch, văn bản chỉ đạo điều hành thực hiện công tác CCHC. Các nội dung của CCHC luôn được xem là nhiệm vụ trọng tâm, được triển khai thực hiện thường xuyên, quyết liệt gắn với vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và với công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật ở mỗi cơ quan, đơn vị.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Nhờ đó, 10 năm qua, công tác CCHC của Thành phố đã có những chuyển biến tích cực, rõ nét trên cả 6 nội dung của CCHC. Hiệu quả hoạt động quản lý hành chính được nâng cao; hệ thống văn bản pháp quy tiếp tục được đổi mới và hoàn thiện; chất lượng giải quyết công vụ của đội ngũ CBCC được nâng lên nhất là tại các bộ phận tiếp xúc trực tiếp với nhân dân như Trung tâm HCC Thành phố, bộ phận một cửa các phường; thời gian giải quyết TTHC được rút gọn với trên 38% thủ tục cấp Thành phố và trên 41% thủ tục cấp phường, xã phục vụ ngày một tốt hơn yêu cầu của công dân, tổ chức; tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị của Thành phố được  củng cố, kiện toàn, sắp xếp theo hướng tinh gọn, hiệu quả…Kết quả xếp hạng chỉ số cải cách hành chính của Thành phố chuyển biến tích cực qua các năm, từ nằm trong nhóm khối các huyện, thị xã, thành phố có kết quả khá đến nhóm khối các huyện, thị xã, thành phố có kết quả tốt và xuất sắc.

Đối với công tác xếp hạng chỉ số CCHC của các phòng ban chuyên môn và UBND các phường, xã năm 2019, việc đánh giá đã đảm bảo yêu cầu thực chất, khách quan và tương đối thoàn diện. Kết quả Phòng Tài chính – Kế hoạch dẫn đầu khối phòng ban và UBND phường Hà Tu dẫn đầu khối phường, xã.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao nhiệm vụ cho các phòng ban, đơn vị

Phát biểu chỉ đạo và giao nhiệm vụ tại hội nghị, các đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND Thành phố đánh giá cao và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các phòng ban, đơn vị trong thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020. Để công tác này đạt hiệu quả cao hơn trong thời gian tới, bên cạnh kết quả đạt được, cần có sự phân tích, đánh giá những tồn tại, hạn chế để có giải pháp khắc phục. Tiếp tục đổi mới công tác CCHC, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là về thái độ, ý thức phục vụ nhân dân. Cùng với đó cần đẩy mạnh tăng cường tuyên truyền các chủ trương, chính sách mới về CCHC, về sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4; tiếp tục nghiên cứu điều chỉnh những nội dung còn bất cập trong các bộ chỉ số để phù hợp với thực tiễn; phấn đấu giữ vững các chỉ số CCHC đã đạt thứ hạng cao và quyết tâm cải thiện chỉ số chưa đạt yêu cầu.

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành ủy trao khen thưởng cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020

Nhân dịp này, TP Hạ Long đã khen thưởng 16 tập thể, 20 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm thực hiện công tác CCHC giai đoạn 2011-2020.

                                                                  Thu Hường

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2543