Vai trò của Mặt trận cơ sở trong công tác bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 -2025

Với vai trò tổ chức hiệp thương lựa chọn, giới thiệu người ứng cử đại biểu; tham gia giám sát việc bầu cử đại biểu, Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) cơ sở là một mắt xích không thể thiếu trong công tác bầu cử trưởng khu phố...

Theo Hiến pháp nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội; giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hoạt động đối ngoại nhân dân góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


Thời gian qua, ủy ban MTTQ Phường Hồng Gai đã thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng kế hoạch đề ra theo sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy và sự hướng dẫn của Mặt trận cấp trên; phối hợp với Ủy ban bầu cử và Chính quyền bám sát tiến độ, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, đôn đốc và hướng dẫn Ban công tác Mặt trận khu phố triển khai thực hiện đúng các bước theo quy định; thực hiện công tác tuyên truyền, nắm bắt tâm tư nguyện vọng và làm tốt công tác tư tưởng với từng cử tri nhằm chuẩn bị cho công tác bầu cử được diễn ra thành công tốt đẹp. Để mục đích cuối cùng là xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc ngày càng vững chắc, xây dựng Đảng, xây dựng Chính quyền ngày một giàu mạnh, phồn vinh.

Đến thời điểm hiện tại, 100% khu phố trên địa bàn phường Hồng Gai đã thực hiện xong các bước hiệp thương để chuẩn bị chu đáo nhất cho sự thành công của cuộc bầu cử khu trưởng được diễn ra vào ngày 5/6/2022. 

 

 

Nguồn: Hồng Gai ngày mới

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2748