Uỷ ban MTTQ Thành phố Giám sát công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 tại phường Hồng Gai

Sáng ngày 13/5/2022, Uỷ ban MTTQ Thành phố Giám sát công tác bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 tại phường Hồng Gai

Đồng chí Bùi Đức Đoàn- Uỷ viên BTV Thành uỷ, Trưởng Ban Dân vận, Chủ tịch UBMTTQ Thành phố chủ trì cuộc giám sát

Đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt dân chủ trực tiếp, rộng khắp, bầu ra người đại diện cho Nhân dân trong thôn, bản, khu phố để tổ chức triển khai trong nhân dân thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ cấp trên giao và là sự kiện chính trị lớn trong năm 2022. Sự chuẩn bị chu đáo là tiền đề quan trọng để xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, góp phần quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ ở địa phương.

Cấp ủy, chính quyền, Uỷ ban MTTQ phường Hồng Gai đã xây dựng kế hoạch để tổ chức Hội nghị quán triệt các chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố tới các Chi bộ trực thuộc; tiến hành rà soát, chuẩn bị về công tác nhân sự, đồng thời chỉ đạo triển khai các bước trong công tác bầu cử trưởng thôn, khu theo đúng quy trình, dân chủ, công khai, minh bạch. Song song với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền để tạo sự đoàn kết, thống nhất và sự đồng thuận ủng hộ, tạo niềm tin, phấn khởi của nhân dân; tập trung giải quyết tốt những vấn đề tồn tại mà cán bộ, đảng viên và nhân dân quan tâm.

Quang cảnh hội nghị 

Phát biểu Kết luận cuộc giám sát, Đồng chí Bùi Đức Đoàn chỉ đạo: Đảng uỷ, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ phường tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 24-CT/TU của Tỉnh uỷ v/v chỉ đạo tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025; toàn thành phố sẽ thực hiện bầu trưởng thôn, bản, khu phố vào Chủ nhật, ngày 05/6/2022; tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong tháng 7/2022.

Từ những hiệu quả của việc thực hiện Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn (bản, khu phố) mang lại, nhiệm kỳ 2022-2025, thành phố thống nhất tiếp tục thực hiện nghiêm chủ trương 100% Bí thư chi bộ đồng thời là trưởng thôn, trưởng khu. Quá trình giới thiệu, lựa chọn và bầu trưởng thôn, khu phố, bầu cử chi ủy và các chức danh sẽ được thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch.

Nguồn: Hồng Gai ngày mới

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 178