UBND tỉnh cho ý kiến về quy hoạch xử lý rác thải, nước thải

Sáng 12/1, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe báo cáo quy hoạch xử lý rác thải, nước thải tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030.

Đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt toàn tỉnh trong một ngày khoảng 1.247 tấn và cả năm là khoảng 455.300 tấn. Trong đó khối lượng chất thải rắn sinh hoạt khu vực đô thị chiếm đến 79,2%, khu vực nông thôn chiếm 20,8%. Toàn tỉnh hiện có 3/5 khu xử lý rác thải cấp vùng đi vào hoạt động bằng phương pháp đốt. Hiện 100% lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh được thu gom và xử lý kết hợp.

Chất thải rắn công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát sinh trong ngày khoảng 361 tấn, do các cơ sở công nghiệp tự chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển, phân loại hoặc thuê khoán cơ sở tư nhân dưới sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về chất thải rắn. Việc thu gom, phân loại, vận chuyển do đơn vị chuyên trách đảm nhiệm.

Chất thải xây dựng toàn tỉnh hiện chưa có khu tái chế, xử lý. Đối với chất thải nguy hại, toàn tỉnh có 8.962 tấn/năm và toàn tỉnh có 1 đơn vị thuộc ngành Than được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép xử lý. Chất thải rắn y tế phát sinh khoảng 2.555 tấn/năm. Hiện nay mặc dù trên địa bàn tỉnh hầu hết các bệnh viện được trang bị lò đốt chất thải y tế tại chỗ, tuy nhiên do các lò đốt không ổn định sau khi sửa chữa nên phần lớn các đơn vị đang ký hợp đồng thuê các cơ sở bên ngoài vận chuyển, xử lý.

Trên cơ sở định hướng quy hoạch tỉnh, kết quả rà soát của các địa phương, Sở Xây dựng đề xuất phương án xử lý rác thải tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo hướng duy trì và giữ nguyên vị trí các công trình theo quy hoạch đã được duyệt. Tiếp tục rà soát, đánh giá để nghiên cứu điều chỉnh, bổ sung quy mô, tính chất, dây chuyền công nghệ, các loại hình xử lý chất thải cho phù hợp với điều kiện thực tiễn. Trong đó ưu tiên công nghệ tiên tiến, giảm tỷ lệ xử lý chất thải bằng phương pháp chôn lấp, tăng tỷ lệ xử lý bằng phương pháp đốt. Mỗi địa phương bố trí tối thiểu 1 cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt để chủ động trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý và thu hút đầu tư.

Đối với hệ thống thu gom, xử lý nước thải, Sở Xây dựng đề nghị định hướng trong các đồ án Quy hoạch chung các đô thị, quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết của các dự phát triển đô thị, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe báo cáo tổng thể về kế hoạch quản lý, thực hiện công tác bảo vệ môi trường đối với việc thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh trong năm 2022.

Cuộc họp được truyền trực tuyến đến 13 địa phương trong tỉnh.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Văn Thành, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhấn mạnh quan điểm nâng chất mức sống của nhân dân cũng phải tương xứng với chất lượng môi trường. Do đó, quy hoạch xử lý rác thải, nước thải tích hợp vào quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, các sở, ngành liên quan phải khẩn trương rà soát quy hoạch, trong đó Sở Xây dựng chủ trì điều chỉnh, bổ sung, thiết kế hạ tầng, không gian xử lý rác thải, thu gom nước thải theo không gian vùng và phải nêu định hướng, quy mô dự kiến. Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu, bố trí quy hoạch xử dụng đất cho các khu xử lý rác thải sinh hoạt, rác thải nguy hại.

Đối với tuyến đảo, đảo nào có dân cư sinh sống phải có khu xử lý rác thải, đồng bộ với quy hoạch sử dụng các loại đất. Đối với các khu đô thị mới, Sở Xây dựng sớm tham mưu cho tỉnh nội dung với quy mô dân số bao nhiêu người phải bố trí trạm xử lý nước thải sinh hoạt và có đấu nối điểm cấp nước vào, cấp nước ra… Quan tâm quy hoạch quỹ đất; cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực này.

Sở Y tế phối hợp với các địa phương rà soát lại việc xử lý nước thải y tế, đánh giá quy mô, công nghệ; tham mưu cho tỉnh bố trí nguồn lực cho từng giai đoạn; xây dựng mô hình xử lý rác thải y tế bền vững.

Đối với việc thu gom nước thải sinh hoạt, yêu cầu các địa phương đưa tiến độ xây dựng các trạm xử lý nước thải tại khu đô thị, cụm công nghiệp, khu công nghiệp vào kế hoạch để kiểm soát việc thực thi của các chủ đầu tư.

Theo: Hải Hà - Báo Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2537