UBND phường Hồng Gai tổ chức Hội nghị tập huấn trang bị kỹ năng tư vấn tiếp cận cộng đồng về phòng ngừa tội phạm mua bán người và tệ nạn xã hội năm 2023

Ngày 17/7/2023, UBND phường Hồng Gai phối hợp với Trung tâm Công tác xã hội Quảng Ninh tổ chức hội nghị tập huấn trang bị kỹ năng tư vấn tiếp cận cộng đồng về phòng ngừa tội phạm mua bán người và tệ nạn xã hội. Đến dự chương trình có các đại biểu là Lãnh đạo UBND Phường, Trưởng các đoàn thể Phường, Lãnh đạo các khu phố và Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ phòng chống mua bán người tại các khu phố trên địa bàn Phường

Tại hội nghị tập huấn các đại biểu được nghe báo cáo viên của Trung tâm Công tác xã hội tỉnh thông tin một số chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phòng chống mua bán người và các tệ nạn xã hội; Cung cấp kiến thức cơ bản về mua bán người, phương thức thủ đoạn hoạt động của tội phạm mua bán người; đối tượng và nhóm có nguy cơ là nạn nhân mua bán người; nguyên nhân hậu quả của nạn mua bán người. Bên cạnh đó các đại biểu cũng được trang bị kiến thức, kỹ năng tư vấn, tiếp cận cộng đồng về phòng chống mua bán người và các tệ nạn xã hội cho thành viên Câu lạc bộ tạc các Khu phố; Hướng dẫn thành viên Câu lạc bộ tại các Khu phố tổ chức các hoạt động truyền thông cộng đồng về phòng chống tội phạm mua bán người nhằm nâng cao nhận thức cho cá nhân, gia đình và cộng đồng phòng tránh và ứng phó khi gặp nguy cơ./.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 34