TUỔI TRẺ HỒNG GAI TRÁCH NHIỆM, NHIỆT TÌNH TRONG THAM GIA CUỘC THI TRẮC NGHIỆM TRỰC TUYẾN “QUẢNG NINH 60 NĂM XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN”

Sáng ngày 8/9/2023 Đoàn thanh niên phường Hồng Gai huy động lực lượng ĐVTN tham gia Cuộc thi Trắc nghiệm đợt III tìm hiểu “Quảng Ninh 60 năm xây dựng và phát triển”

Thông qua Cuộc thi, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ về lịch sử, truyền thống hào hùng, tiềm lực, vị thế và uy tín của tỉnh Quảng Ninh qua 60 năm xây dựng và phát triển; đặc biệt là những thành tựu to lớn, những dấu ấn nổi bật trong thời kỳ đổi mới và hội nhập, những đóng góp quan trọng của Tỉnh đối với sự phát triển chung của đất nước. Qua đó, khơi dậy lòng tự hào, niềm tin và ý thức trách nhiệm, cổ vũ quyết tâm chính trị của mỗi cán bộ, ĐVTN trong xây dựng tỉnh Quảng Ninh trở thành tỉnh kiểu mẫu, giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Cuộc thi đợt 3 được bắt đầu từ ngày 31/8/2023 đến 30/9/2023

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 131