Từ 15/8/2022 ; Hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây nhà mới đến 40 triệu đồng/hộ

Từ 15/8/2022, chính sách mới liên quan đến việc hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn các huyện nghèo được chính thức áp dụng theo quy định tại Thông tư số 01/2022/TT-BXD ngày 30/6/2022 của Bộ Xây dựng.

Theo đó, hộ nghèo, hộ cận nghèo được hỗ trợ xây mới hoặc sửa chữa nhà ở ký cam kết và đăng ký với UBND cấp xã, đề xuất chọn mẫu nhà, phương thức xây mới hoặc sửa chữa.

Định mức trong trường hợp này là 40 triệu đồng/hộ/nhà xây mới 20 triệu đồng/hộ/sửa chữa nhà từ nguồn ngân sách Trung ương.

Nguồn: TTXVN

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 41