Thông tin tuyên truyền

Chiều 15/10, Chi hội Phụ nữ Khu phố 1, Hội Phụ nữ phường Hồng Gai và Phân xưởng Than điện, Công ty tuyển than Hòn Gai - Vinacomin tổ chức giao lưu...

“ Chung tay xây dựng thành phố Hạ Long trở thành thành phố kiểu mẫu”

Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2023; Căn cứ Công văn số 371/ĐN-PYT ngày 21/9/2023 của Phòng Y tế Thành phố Hạ...

Thực hiện Chỉ thị số 08-CT/TW (ngày 21/10/2011) của Ban Bí thư, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành hệ thống văn bản để lãnh đạo, chỉ đạo triển khai...

Phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong công nhân, viên chức, người lao động (CNVCLĐ) luôn được các cấp công đoàn Quảng Ninh xác định là một trong...

Xin gửi một số lưu ý về các phòng cháy:

Kể từ khi thành lập đến nay, Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh đã trải qua 15 kỳ Đại hội. Mỗi kỳ Đại hội là một mốc lịch sử quan trọng ghi nhận, đánh dấu những...

Căn cứ Kế hoạch số 1751/KH-SGDĐT ngày 28/7/2023 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ninh về tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục đảm bảo trật tự...

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 12