Thành phố Hạ Long: Tích cực thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

Thời gian qua, BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” Thành phố đã triển khai các nội dung gắn với thực hiện chủ đề công tác năm, bám sát các nhiệm vụ chính trị trọng tâm. Qua đó góp phần thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch COVID – 19 vừa phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng... thu được nhiều kết quả.

 

BCĐ Phong trào “TDĐKXDĐSVH” kiểm tra và đánh giá cao hoạt động Phong trào của Thành phố Hạ Long 

    Trong bối cảnh tình hình đại dịch COVID – 19 gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến việc triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố, kế thừa các kết quả năm 2020, tận dụng các lợi thế sẵn có, vượt qua khó khăn, cùng với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh, Thành ủy, HĐND Thành phố và sự phối hợp của các sở, ban, ngành, phòng ban đơn vị, địa phương, 9 tháng đầu năm 2021, BCĐ Phong trào Thành phố đã phối hợp chặt chẽ với cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhân dân Thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp giảm nghèo, giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội, đặc biệt những chính sách ưu tiên đối với đồng bào dân tộc thiểu số nhằm giảm dần khoảng cách về mức sống giữa các vùng miền.

      Đầu năm 2021, trên địa bàn thành phố có 169 hộ nghèo và 332 hộ cận nghèo. Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn thành phố đã giảm 236 hộ nghèo, hộ cận nghèo (trong đó: 87 hộ nghèo, 149 hộ cận nghèo) tại 29 xã, phường... Với kết quả giảm nghèo trên thì cuối năm 2021 thành phố còn 10 hộ cận nghèo/92.098 hộ dân = 0,011% theo tiêu chí tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Ban chỉ đạo Thành phố đã chỉ đạo các xã, phường tập trung rà soát để xây dựng kế hoạch hỗ trợ phát triển kinh tế hộ gia đình để tăng thu nhập cho hộ nghèo, hộ cận nghèo. Kết quả đã thực hiện hỗ trợ được 30 hộ.

Công tác chỉ đạo, tuyên truyền về xây dựng nếp sống văn hóa, kỷ cương pháp luật ở cộng đồng dân cư được tích cực triển khai đã góp phần làm cho đời sống văn hóa tinh thần ngày càng lành mạnh, phong phú như giữ gìn an ninh trật tự, vệ sinh nơi ở; bảo vệ cảnh quan môi trường sạch đẹp; xây dựng tình đoàn kết xóm giềng; bài trừ phong tục tập quán lạc hậu, mê tín dị đoan và tích cực phòng chống các tệ nạn xã hội khác. Tình hình an ninh chính trị – TTATXH, ANQP luôn được duy trì giữ vững ổn định; Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 và bảo vệ các đoàn cấp cao đến thăm, làm việc trên địa bàn; tiếp tục quy hoạch căn cứ chiến đấu, thao trường huấn luyện tổng hợp của LLVT thành phố; xây dựng đảo Hòn Rồng; chỉ đạo lực lượng Bộ đội thường trực, DQTV tham gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 an toàn. Xây dựng, thông qua kế hoạch PCTT - TKCN,  tổ chức hiệp đồng công tác PCTT-TKCN với các đơn vị đứng chân trên địa bàn, xây dựng Kế hoạch tổ chức diễn tập phòng thủ dân sự ứng phó siêu bão và tìm kiếm cứu nạn Thành phố năm 2021

Năm 2020 và các tháng đầu năm 2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nên việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn Thành phố được tuyên truyền và nghiêm túc triển khai theo chỉ đạo của các cấp có hiệu quả. Thành phố đã yêu cầu các hộ dân điều chỉnh thời gian tổ chức việc cưới, phạm vi tổ chức trong gia đình, dùng hình thức báo hỷ thay cho tổ chức lễ cưới, tiệc cưới, đặc biệt chấp hành cao điểm trong thời gian thực hiện cách ly, giãn cách xã hội; Đẩy mạnh công tác tuyên truyền để người dân thay đổi cách tổ chức việc tang và các ngày cúng quan trọng theo hướng gọn nhẹ, đơn giản, rút gọn thời gian tổ chức, không được tập trung đông người... Hạn chế thấp nhất việc tiếp xúc trực tiếp trong quá trình tổ chức tang lễ. Tuyên truyền, vận động các gia đình nếu có người qua đời nên chôn cất hoặc hỏa táng trong vòng 36 giờ kể từ khi qua đời (nếu người chết do bệnh truyền nhiễm, dịch bệnh nên hỏa táng ngay trong ngày sau khi làm các thủ tục cần thiết); giữ gìn vệ sinh môi trường và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo đúng hướng dẫn của Bộ Y tế; Tuyên truyền, vận động người dân sau khi đưa người thân đi hỏa táng không mang tro cốt người chết từ nơi hỏa táng quay về gia đình tiếp tục làm tang lễ.

Tiếp tục tham mưu, triển khai, tuyên truyền thực hiện có hiệu quả nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Các đám cưới, đám tang đã giảm thiểu những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, nhiều phong tục, tập quán tốt đẹp được phát huy và giữ gìn (Đám tang thực hiện vòng hoa luân chuyển, đơn giản các nghi lễ; đám cưới thực hiện đơn giản, không phô trương lãng phí; Lễ hội đảm bảo văn minh, trang trọng...). Thực hiện nội dung chỉ đạo của Tỉnh, Thành phố trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, các xã, phường đã hướng dẫn vận động nhân dân tạm dừng tổ chức đám cưới, đám hỏi; không tập trung đông người tại đám tang và áp dụng nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định; các khu, điểm du lịch; các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo tạm thời không đón khách tham quan, chỉ thực hiện nghi thức tôn giáo nội bộ.

Thực hiện chỉ đạo của UBND Tỉnh, hướng dẫn của Sở Văn hóa và Thể thao về việc xây dựng và thực hiện quy ước, hương ước. Năm 2018, thành phố Hạ Long và huyện Hoành Bồ (cũ) đã triển khai rà soát công tác xây dựng và thực hiện quy ước trên địa bàn; Tuy nhiên, trong điều kiện tình hình thực tế hiện nay, một số nội dung của các Quy ước không còn phù hợp. Do đó, Ngày 02/8/2021, UBND Thành phố đã ban hành văn bản 6901/UBND-VHTT về việc tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy ước trên địa bàn thành phố Hạ Long. Trên cơ sở gợi ý, hướng dẫn của Thành phố, các thôn, khu phố đã và đang nghiêm túc cụ thể hóa việc thực hiện các quy định chung của Thành phố thành nội dung các bản quy ước, phù hợp với tình hình thực tiễn tại địa phương như: thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; công tác vệ sinh môi trường; công tác lập lại trật tự đô thị và văn minh đô thị; xây dựng "Gia đình văn hóa" "Thôn văn hóa", Khu phố văn hóa", “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”... Quy ước năm 2021 có bổ sung thêm một số nội dung như: Thực hiện “Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hạ Long”; Phong trào “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”; Phong trào "Toàn dân làm vệ sinh môi trường vì một Hạ Long xanh" vào sáng chủ nhật hàng tuần; Thực hiện công tác quản lý trật tự đô thị và văn minh đô thị trên địa bàn Thành phố (theo đặc thù của thôn, khu)... Đặc biệt là nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân và cả cộng đồng trong phòng chống dịch bệnh nói chung và dịch COVID-19 nói riêng.

Thành phố tiếp tục huy động từ nhiều nguồn lực để đầu tư xây dựng và từng bước hoàn thiện các thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ nhu cầu sinh hoạt văn hóa tinh thần, rèn luyện sức khỏe của nhân dân trên địa bàn. Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021, Thành phố bố trí thực hiện 07 dự án, tổng mức đầu tư 23.078 triệu đồng, KH vốn năm 2021 bố trí 10.190 triệu đồng, trong đó: 02 dự án chuyển tiếp, tổng  mức đầu tư 7.994 triệu đồng, KH vốn năm 2021 bố trí 1.590 triệu đồng; 03 dự án khởi công mới, tổng mức đầu tư 15.085 triệu đồng, KH vốn năm 2021 bố trí 8.600 triệu đồng. Ngoài ra ngân sách Thành phố đã bố trí  kinh phí để Cải tạo, sửa chữa các nhà văn hóa thôn thuộc các xã trên địa bàn Thành phố, tổng dự toán 718 triệu đồng, vốn đã bố trí 350 triệu đồng.

Công tác xây dựng tư tưởng, chính trị lành mạnh được quan tâm và coi trọng, đổi mới theo hướng bám sát yêu cầu, nhiệm vụ chính trị; chủ động, kịp thời nắm bắt thông tin, nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; nhất là tập trung nắm vững tình hình, chủ động tham mưu và triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của thành phố trong lĩnh vực dân vận; tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ công chức, viên chức; củng cố vững chắc lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền. Thường xuyên quán triệt, nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ xây dựng con người Hạ Long: Năng động - Sáng tạo - Hào sảng - Lành mạnh - Văn minh - Thân thiện. Phát huy sức mạnh tổng hợp của đội ngũ làm công tác dân vận, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước thực sự đi vào cuộc sống tiêu biểu như: trong công tác phòng chống dịch COVID-19, tập trung cao độ nhằm giữ vững địa bàn “An toàn - Ổn định trong trạng thái bình thường mới”; đồng thời tận dụng mọi cơ hội an toàn dịch bệnh để nhanh chóng khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội, ổn định đời sống Nhân dân; Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 với sự đồng thuận cao của Nhân dân đã được diễn ra bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an ninh, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của toàn dân với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt cao.

Các phong trào: xây dựng “Gia đình văn hoá”, xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa, “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, “Toàn dân đoàn kết xây dng nông thôn mi, đô thị văn minh”, học tập, lao động, sáng tạo, xây dựng gương “Người tốt việc tốt” và các điển hình tiên tiến đều được người dân tích cực hưởng ứng.

Từ nay đến cuối năm, BCĐ phong trào “TDĐKXDĐSVH” TP sẽ tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thông tin truyền thông bằng nhiều các hình thức phong phú đa dạng, đến các ngành, đoàn thể và các tầng lớp nhân dân...Nội dung tuyên truyền chuyển tải đảm bảo chính xác, rõ ràng, dễ hiểu, thiết thực và phù hợp với từng đối tượng, truyên thống văn hóa, bản sắc dân tộc, tôn giáo; Tập trung vào tuyên truyền thực hiện nếp sống văn minh, tôn trọng kỷ cương pháp luật, xây dựng các mối quan hệ xã hội giàu tính nhân văn có hành vi ứng xử văn hóa, thể hiện ở mọi lúc, mọi nơi trong mọi lĩnh vực đời sống hằng ngày. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững. Đồng thời, nâng cao chất lượng và hoàn thiện các tiêu chí danh hiệu: “Gia đình văn hóa”, "Thôn văn hóa", “Khu phố văn hóa”, “Phường văn minh đô thị”, "Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới", “Cơ quan đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” ngày một phát triển; Gắn việc thực hiện cuộc vận động Phong trào “TDĐKXDĐSVH” với các cuộc vận động; Rà soát, chỉnh sửa bổ sung tham mưu ban hành Quyết định công nhận quy ước và thực hiện có hiệu quả Quy ước của các thôn, khu phố, tăng cường công tác quản lý, sử dụng các thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn, đặc biệt là các nhà văn hóa theo đúng quy định; Thực hiện quy trình, tiến độ kiểm tra, bình xét, tổ chức tổng kết, rút kinh nghiệm... để nâng cao hiệu quả của Phong trào trong thời gian tiếp theo...

Phòng VH-TT

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 49