Thanh niên phường Hồng Gai chung tay tuyên truyền, vận động, hướng dẫn người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến

Tiếp tục Triển khai Quyết định phê duyệt Đề án của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “Phát huy vai trò của thanh niên trong công tác tuyên truyền, vận động, hướng dẫn Dịch vụ công trực tuyến, mức độ 3,4” cho người dân tại khu dân cư trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 - 2025.

 

Hoạt động nhằm nhằm phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong việc thực hiện có hiệu quả phong trào “3 trách nhiệm” là cán bộ, công chức trẻ hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận một cửa tiếp nhận và trả kết quả hiện đại tại phường. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, giảm thiểu chi phí, thời gian và hồ sơ, giấy tờ khi giải quyết thủ tục hành chính, hỗ trợ công tác chuyển đổi số như hướng dẫn cài đặt tài khoản dịch vụ công trực tuyến; sử dụng tài khoản hồ sơ dịch vụ công, đăng ký và kích hoạt tài khoản định danh điện tử trên ứng dụng VneID. Đồng thời phát huy vai trò, trách nhiệm của đoàn viên thanh niên với cộng đồng, góp phần quan trọng thực hiện mục tiêu cải cách hành chính, thúc đẩy đối với sự phát triển về kinh tế - xã hội trên địa bàn, tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt Đề án 06/CP, nâng cao nhận thức về tầm quan trọng, tiện ích và nhân rộng dịch vụ công trực tuyến đến người dân.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2514