Tập huấn cán bộ trung đội, tiểu đội, khẩu đội trưởng năm 2020

Ngày 14/5, Ban CHQS thành phố Hạ Long tổ chức khai mạc lớp tập huấn cho 169 cán bộ cán bộ trung đội, tiểu đội, khẩu đội trưởng thuộc 33 xã, phường trên địa bàn.

Quang cảnh lớp tập huấn

Trong thời gian 5 ngày (từ 14-18/5/2020), các học viên sẽ được tiếp thu các chuyên đề: Giáo dục chính trị pháp luật; Huấn luyện luật Quốc phòng năm 2018; Huấn luyện điều lệnh; Huấn luyện kỹ thuật bắn súng; Huấn luyện chiến thuật dân quân tự vệ. Kết thúc chương trình tập huấn, Ban CHQS thành phố sẽ tổ chức kiểm tra và xếp loại cán bộ trung đội, tiểu đội, khẩu đội trưởng năm 2020.

Các học viên tham gia lớp tập huấn

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính với huyện Hoành Bồ, địa bàn thành phố Hạ Long được mở rộng, thêm nhiều đơn vị dân quân tự vệ, số lượng dự bị động viên đông, địa hình đồi núi phức tạp…; đòi hỏi công tác chuyên môn, huấn luyện của lực lượng vũ trang phải đồng bộ, chuyên sâu, sát nhiệm vụ với từng đối tượng cụ thể. Do vậy, lớp tập huấn sẽ giúp lực lượng trung đội trưởng, tiểu đội trưởng, khẩu đội trưởng trên địa bàn thành phố nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng tham gia nhận nhiệm vụ  các cấp  giao  phó, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN./.

Huy Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2699