Tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo năm 2021

Ngày 31/8, Thành phố mở lớp tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ công tác dân tộc, tôn giáo cho những cốt cán trong phong trào tôn giáo năm 2021.

Quang cảnh Lớp tập huấn

Tham gia lớp bồi dưỡng có trên 100 cán bộ, công chức, viên chức ở các phòng, ban, ngành, Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội, đơn vị sự nghiệp cấp thành phố; cán bộ chính quyền, Mặt trận, đoàn thể các xã, phường. Trong thời gian tham gia tập huấn học viên được tiếp thu các chuyên đề về: Một số quan điểm, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác tôn giáo, Công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân, đồng bào dân tộc trên địa bàn; hoạt động của hiện tượng tín ngưỡng, tôn giáo mới trên địa bàn và công tác tuyên truyền, vận động, đấu tranh với các hoạt động lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc; trao đổi, thảo luận kinh nghiệm trong công tác thực tiễn ở cơ sở. 

 Qua nội dung bồi dưỡng giúp cho học viên nắm được chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc. Từ đó, nâng cao trách nhiệm trong tổ chức thực hiện chính sách pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo ở cơ sở, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về tôn giáo, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố./.

Hồng Hạnh - Đoàn Việt

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2720