Tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn thành phố

Nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, qua đó góp phần tăng thu ngân sách nhà nước và nâng cao ý thức chấp hành nghĩa vụ với ngân sách nhà nước của người nộp thuế; đồng thời tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và sự chủ động phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác quản lý thuế, góp phần tăng thu ngân sách và chống thất thu thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn một cách hiệu quả. UBND thành phố vừa ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn thành phố Hạ Long.

Theo đó, người nộp thuế phải thực hiện nghĩa vụ, trách nhiệm theo quy định tại Điều 17 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14 ngày 13/6/2019. Phải cung cấp chính xác, đầy đủ, kịp thời thông tin, tài liệu liên quan đến việc xác định nghĩa vụ thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử, bao gồm cả thông tin số hiệu và nội dung giao dịch của tài khoản được mở tại ngân hàng thương mại, tổ chức tín dụng khác; giải thích việc tính thuế, khai thuế, nộp thuế theo yêu cầu của cơ quan quản lý thuế.

Đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên địa bàn thành phố Hạ Long, nếu có phát sinh giao dịch online thông qua website, mạng xã hội (facebook, zalo…) hoặc qua điện thoại và được thanh toán dưới các hình thức chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng hoặc ví điện tử (VNPay, ViettelPay, Momo, ZaloPay, ShopeePay…) thực hiện theo dõi tác riêng doanh thu, số thuế phát sinh đối với lĩnh vực thương mại điện tử. Định kỳ hàng quý, ngày 10 của tháng đầu tiên của quý kế tiếp, cung cấp thông tin cho cơ quan thế để phục vụ công tác quản lý theo quy định.

Người nộp thuế có trách nhiệm phối hợp và thực hiện nghiêm các nghĩa vụ, trách nhiệm khi cơ quan quản lý nhà nước và chính quyền địa phương tiến hành kiểm tra, xử lý đối với hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số.

UBND thành phố giao Chi cục thuế thành phố tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ khai thuế, nộp thuế liên quan đến hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số trên địa bàn; tăng cường quản lý thuế đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử và các tổ chức, cá nhân có hoạt động chuyển phát hàng hóa trên địa bàn có sử dụng dịch vụ thu tiền khi giao hàng (hình thức COD).

Định kỳ hàng quý, trên cơ sở dữ liệu đã thu thập được và dữ liệu thông tin của các tổ chức, cá nhân kinh doanh trên sàn thương mại điện tử do Tổng cục Thống công bố, Chi cục Thuế thành phố phối hợp với các phòng, bạn, cơ quan, đơn vị và UBND các xã, phường xây dựng cơ sở dữ liệu về các tổ chức, cá nhân kinh doanh thương mại điện tử đã đăng ký kê khai, nộp thuế hoặc chưa đăng ký kê khai, nộp thuế để thực hiện có hiệu quả các biện pháp, giải pháp quản lý thuế theo quy định, chống thất thu ngân sách nhà nước.

UBND thành phố cũng giao các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, phường phối hợp với cơ quan Thuế tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến bằng các hình thức phù hợp về nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử theo chức năng quản lý; phối hợp cung cấp thông tin liên quan theo đề nghị của cơ quan thuế; phối hợp xử lý khi phát hiện trường hợp không thực hiện nghĩa vụ kê khai, nộp thuế đối với hoạt động kinh doanh thương mại điện tử.

Đội quản lý thị trường số 5 tăng cường kiểm tra để xác định địa điểm kho, bãi, địa điểm livestream bán hàng nhằm thu thập các thông tin về khối lượng hàng hóa, mặt hàng kinh doanh để cung cấp cho cơ quan thuế; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động thương mại điện tử trên địa bàn thành phố. Phối hợp cung cấp thông tin cho cơ quan thuế về tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử có địa điểm kinh doanh không cố định; các trường hợp kinh doanh thương mại điện tử có hành vi kinh doanh hàng hóa nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng giả, hàng cấm, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và các hành vi gian lận thương mại được phát hiện trong quá trình theo dõi, quản lý của đơn vị.

Các ngân hàng thương mại và tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến giao dịch qua tài khoản ngân hàng của các tổ chức, cá nhân có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử; các tổ chức, cá nhân nhận tiền từ các nhà cung cấp nước ngoài (như Apple Store, CH-Play, Facebook, Google, Youtube, Netflix, Tik Tok…) theo đề nghị của cơ quan thuế.  Có trách nhiệm khấu trừ, nộp thay nghĩa vụ thuế phải nộp của tổ chức, cá nhân ở nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh thương mại điện tử đối với tổ chức, cá nhân ở Việt Nam theo quy định tại khoản 3 Điều 27 Luật Quản lý thuế. Phối hợp thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính về quản lý thuế theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân hoạt động kinh doanh thương mại điện tử khi có yêu cầu của cơ quan thuế.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2740