Quảng Ninh: Triển khai kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm tại các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể

Từ ngày 28/3/2023, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh đã thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về ATTP tại các doanh nghiệp có bếp ăn tập thể.

Nhằm đánh giá việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm và kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý đối với các vi phạm về an toàn thực phẩm theo quy định, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 02 đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh tại các Doanh nghiệp có bếp ăn tập thể trong danh sách ban hành kèm theo quyết định số 64/QĐ-CCATVSTP ngày 21/3/2023 của Chi cục, thời gian triển khai thực hiện từ ngày 28/3/2023.

Đoàn kiểm tra làm việc tại Công ty Cổ phần Thương mại thực phẩm MegaTech

Ngoài tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định về an toàn thực phẩm tại các Doanh nghiệp, các Đoàn kiểm tra thực hiện lấy mẫu gửi kiểm nghiệm labo khi cần thiết. Thực hiện xử lý, xử phạt nghiêm đối với các cơ sở vi phạm, tịch thu tiêu hủy tất cả các loại thực phẩm không bảo đảm an toàn, không rõ nguồn gốc xuất xứ, công khai trên các phương tiện truyền thông đại chúng.

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Quảng Ninh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2537