Video

Đang tải ...

Quảng Ninh trên hành trình chuyển đổi số toàn diện

Ngày 08/6/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh phê duyệt Đề án chuyển đổi số toàn diện tỉnh Quảng Ninh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 1488/QĐ-UBND

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 18