Phường Hồng Gai tuyên truyền nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2023.

Nhằm nâng cao hơn nữa nhận thức cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động và nhân dân về trách nhiệm đối với công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2023. Ngày 03/11/2023, phường Hồng Gai tuyên truyền nâng cao Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) năm 2023 trên địa bàn khu phố 2, phường Hồng Gai.

Đồng chí Bí thư - Khu trưởng khu phố 2 giới thiệu những nội dung và ý nghĩa của PAPI

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) đối với việc phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh, thành phố việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn của địa phương và các ban, ngành, đơn vị. Các quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về cải cách hành chính; các chương trình, đề án trọng tâm của tỉnh, thành phố; các văn bản chỉ đạo điều hành nhằm duy trì và nâng cao các chỉ số; nêu cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương đối với việc triển khai thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; Các cơ chế, chính sách, công tác CCHC; các chế độ chính sách nhằm tăng tính minh bạch, tiếp cận thông tin cho người dân, doanh nghiệp; Nội dung về xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí. Trong đó chú trọng tuyên truyền các nội dung sau: chương trình cải cách hành chính năm 2023 và giai đoạn; kế hoạch CCHC năm 2023 của tỉnh, thành phố và phường; kế hoạch nâng cao chỉ số (PAPI) năm 2023…

Quang cảnh hội nghị

Trong thời gian tới phường Hồng Gai tiếp tục thực hiện tuyên truyền về nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) gắn với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và gắn với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Thực hiện tuyên truyền bằng nhiều hình thức: thông qua hội nghị giao ban định kỳ, sinh hoạt chuyên đề của chi bộ, khu phố, hội nghị tuyên truyền, phổ biến các văn bản chỉ đạo, đăng tải trên Trang thông tin điện tử của phường và tại các nhà văn hóa khu phố và các thiết bị khoa học công nghệ của phường và cán bộ, công chức.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 46