Phường Hồng Gai tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự cho thanh niên trên địa bàn Phường

Ngày 22/04, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường Hồng Gai tổ chức đăng ký trực tiếp công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022.


Trong đợt này, Phường Hồng Gai có 32 thanh niên có ngày sinh từ 01/01/2005 đến 31/12/2005 tham gia đăng ký lần đầu.
Tại đây, các thanh niên được lập phiếu kê khai sức khỏe nghĩa vụ quân sự, vào sổ đăng ký, quản lý công dân sẵn sàng nhập ngũ và được cấp giấy chứng nhận đăng ký nghĩa vụ quân sự, vào sổ đăng ký, quản lý gửi về Ban Chỉ huy Quân sự Thành Phố

Thực hiện đăng ký công dân sẵn sàng nhập ngũ


Để việc đăng ký trực tiếp công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022, trước đó, Hội đồng Nghĩa vụ Quân sự phường  đã rà duyệt danh sách, họp và phân công nhiệm vụ cho các thành viên; Phát lệnh gọi đăng ký nghĩa vụ quân sự trực tiếp đến tay công dân trước 10 ngày. Đồng thời tổ chức tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự năm 2015; Nghị định số 13/2016/NĐ-CP ngày 19/02/2016 của Chính phủ về việc Quy định trình tự, thủ tục đăng ký và chế độ, chính sách của công dân trong thời gian đăng ký, khám, kiểm tra sức khỏe Nghĩa vụ quân sự; Nghị định số 120/NĐ-CP ngày 09/10/2003 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực Quốc phòng, cơ yếu, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, nghĩa vụ của mọi công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ quân sự.
Việc tổ chức đăng ký trực tiếp công dân sẵn sàng nhập ngũ năm 2022 được Phường Hồng Gai thực hiện bảo đảm chặt chẽ “công khai, dân chủ, công bằng, đúng Luật” đủ nội dung, đúng thủ tục các bước theo quy trình và thời gian quy định.

 

Cao Cường – UBND phường Hồng Gai

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 44