Phường Hồng Gai sẵn sàng cho ngày bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025

Trong những ngày qua, các cấp chính quyền, đoàn thể phường Hồng Gai đã chuẩn bị tốt cho cuộc bầu cử trưởng khu phố. Từ việc triển khai các bước chuẩn bị cho bầu cử đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai, minh bạch đến trang trí khánh tiết, tuyên truyền trực quan, tuyên truyền trên hệ thống loa và tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn phường tạo không khí phấn khởi trong toàn dân

 Cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025  là ngày hội lớn của toàn dân, có ý nghĩa chính trị to lớn. Thông qua việc bầu cử trưởng khu phố, người dân thực hiện quyền dân chủ bằng cách dùng lá phiếu của mình lựa chọn ứng cử viên xứng đáng để thay mặt nhân dân thực hiện chức năng lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề trọng đại của khu phố.

Công tác trang khí khánh tiết được tiến hành chu đáo

Người dân khu phố 1 kiểm tra danh sách cử tri

Các đoàn thể chính trị - xã hội phường và người dân tham gia tổng dọn vệ sinh môi trường trên toàn địa bàn phường

Có thể nói, đến thời điểm hiện tại, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử trưởng khu phố đã hoàn tất. Với sự chuẩn bị và tổ chức chu đáo chắc chắn cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 phường Hồng Gai sẽ thành công, góp phần thắng lợi cho việc tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025, dự kiến diễn ra vào ngày 3/7 sắp tới.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2525