Phường Hồng Gai: Nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

Xác định tầm quan trọng của việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI), thời gian qua, với sự chỉ đạo quyết liệt của UBND Thành phố, các phường, xã của TP Hạ Long đã triển khai nhiều giải pháp để gia tăng đánh giá của người dân, doanh nghiệp về hiệu quả điều hành, quản lý nhà nước và cung ứng dịch vụ của chính quyền. Ghi nhận tại phường Hồng Gai, một trong hai phường của Thành phố được lựa chọn để khảo sát chỉ số PAPI.

Xác định chỉ số PAPI chủ yếu đo lường, cung cấp dữ liệu phản ánh sự cảm nhận của người dân về sự phục vụ hành chính, nên trong năm 2022, phường Hồng Gai đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thực hiện. Trong đó, việc tăng cường sự tham gia của người dân trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương được phường Hồng Gai hết sức chú trọng.

Phường đã đẩy mạnh thông tin tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhất là những chính sách, pháp luật liên quan đến người dân, cần người dân bàn bạc và biểu quyết như: hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố; bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm Trưởng thôn, tổ dân phố; bầu, bãi nhiệm thành viên Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; các nội dung cần người dân tham gia ý kiến như: dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp xã; dự thảo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất...

Ủy ban MTTQ Phường cũng đã ra quyết định kiện toàn, bổ sung Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng để phát huy dân chủ, đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách xã hội; giám sát việc đầu tư thực hiện các công trình trên địa bàn phường.

Cùng với đó, chính quyền phường Hồng Gai cũng thực hiện công khai, minh bạch trong việc ra các quyết định ở địa phương, đặc biệt là các nội dung liên quan đến nhân dân, được nhân dân đặc biệt quan tâm như: kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội; các dự án triển khai đầu tư trên địa bàn, phương án bồi thường, giải phóng mặt bằng; thu chi ngân sách của phường; danh sách hộ nghèo, danh sách các hộ có công được sửa chữa, xây mới nhà cửa...

Về giải quyết thủ tục hành chính cho công dân, phường Hồng Gai luôn lấy quan điểm “sự hài lòng của người dân là thước đo đánh giá chất lượng phục vụ hành chính”. Đội ngũ cán bộ tại bộ phận “một cửa” thường xuyên nâng cao trình độ nghiệp vụ, đẩy mạnh thực hiện văn hóa công vụ, xây dựng phong cách ứng xử, lề lối làm việc chuẩn mực, đảm bảo tính chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả trong thực thi công vụ. Các quy trình, hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính được niêm yết công khai, minh bạch.

Phường còn xây dựng quy chế làm căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành công việc và là tiêu chí để bình xét thi đua, khen thưởng đối với cán bộ, công chức. Nhờ cách làm này, dù là phường trung tâm, lượng công việc rất lớn, nhưng tỷ lệ giải quyết thủ tục trước và đúng hẹn của phường luôn đạt trên 99%. Người dân, doanh nghiệp đến giải quyết công việc đều có thiện cảm và hài lòng với phong cách phục vụ.

Ông Lê Thế Phương, Phó Chủ tịch UBND phường cho biết: Thời gian tới, phường sẽ tiếp tiếp tục tuyên truyền cho người dân hiểu, nắm được các nội dung, quy trình giải quyết thủ tục hành chính để người dân biết và thực hiện. Đồng thời tổ chức bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ thường xuyên giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cùng với đó, UBND phường sẽ thường xuyên kiểm tra giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức và nắm bắt các thông tin kiến nghị của người dân để giải quyết kịp thời. Ngoài ra, phường sẽ tổ chức tọa đàm giữa người dân và cán bộ công chức để cho người dân nắm được các nội dung trong thực hiện cải cách hành chính của địa phương trong năm 2023.

Các tiêu chí để đánh giá chỉ số PAPI cấp tỉnh phụ thuộc rất lớn vào trách nhiệm và việc thực hiện của chính quyền cấp xã, phường. Những nỗ lực trong việc cải thiện chỉ số quản trị và hành chính công mà phường Hồng Gai cũng như các phường, xã khác của Thành phố đang thực hiện sẽ góp phần không nhỏ việc xây dựng nền hành chính vì nhân dân phục vụ và kết quả thực hiện cải cách hành chính nói chung của Tỉnh và Thành phố..

Theo : DDCI HẠ LONG

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2537