Phòng Văn hóa và Thông tin: tập huấn công tác ứng dụng chữ ký số và ban hành các văn bản điện tử

Vừa qua, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố đã cử chuyên viên trực tiếp đến tập huấn, hướng dẫn cho 5 đơn vị với hơn 100 cán bộ, công chức, viên chức về ứng dụng chữ ký số và ban hành các văn bản điện tử theo quy định tại Nghị định số 30/2020/NĐ-CP ngày 05/3/2020 của Chính phủ về công tác văn thư.

Tất cả các vướng mắc trong quá trình thực hiện chữ ký số đều được chuyên viên của phòng Văn hóa và Thông tin

giải đáp, hướng dẫn cụ thể

Tại các buổi tập huấn, chuyên viên của phòng Văn hóa và Thông tin đã trực tiếp hướng dẫn các quy định, quy trình và phương pháp thực hiện ứng dụng chữ ký số và ban hành các văn bản điện tử cho các đối tượng là: lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công tác văn thư các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND thành phố Hạ Long. Tất cả các vướng mắc trong quá trình thực hiện chữ ký số cũng như phần mềm Chính quyền điện tử của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các đơn vị đều được chuyên viên của phòng Văn hóa và Thông tin giải đáp, hướng dẫn cụ thể.

 Trong thời gian tới, phòng Văn hóa và Thông tin thành phố sẽ tiếp tục hỗ trợ đối với các phòng, ban, đơn vị, phường xã trên địa bàn để có thể triển khai hiệu quả ứng dụng chữ ký số cũng như phần mềm Chính quyền điện tử, thúc đẩy tư duy mới, nhận thức mới và thói quen làm việc mới – làm việc hoàn toàn trên môi trường mạng cho cán bộ, công chức, viên chức; góp phần mạnh mẽ trong nhiệm vụ xây dựng Chính phủ điện tử, thực hiện Cải cách hành chính, hướng tới một nền hành chính minh bạch, hiệu lực và hiệu quả.

Lan Hương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2756