Phiên họp thứ nhất Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ

Sáng 8/9, Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ (Tổ công tác) tổ chức phiên họp thứ nhất. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì phiên họp. Cuộc họp được truyền trực tuyến tới các địa phương trong cả nước. Tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ninh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan dự họp.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác, chủ trì phiên họp tại điểm cầu Văn phòng Chính phủ.

Tổ công tác cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ được thành lập theo Quyết định số 932/QĐ-TTg, ngày 06/8/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Đây là tổ chức phối hợp liên ngành, thực hiện chức năng giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp về cải cách thủ tục hành chính (CCTTHC), tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính và nâng cao năng lực phản ứng chính sách.

Tại phiên họp, Tổ công tác đã quán triệt nhanh các nhiệm vụ thường xuyên và nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023 trong công tác CCTTHC. Trong đó nhấn mạnh vào một số nhiệm vụ trọng tâm, như: Đánh giá tác động, thẩm định TTHC, đảm bảo TTHC được quy định đúng thẩm quyền; công bố, công khai TTHC trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; định kỳ hàng tháng thống kê TTHC được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ; rà soát, làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; rà soát, tái cấu trúc quy trình TTHC cung cấp trên Cổng dịch vụ công quốc gia; đẩy mạnh số hóa và tái sử dụng hồ sơ, kết quả TTHC; tiếp nhận, xử lý, tháo gỡ khó khăn vướng mắc về quy định, TTHC; rà soát, đơn giản hóa TTHC nội bộ thuộc phạm vi quản lý; công khai kết quả đánh giá chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp… Cùng với đó là một số nhiệm vụ cụ thể của các bộ, cơ quan ngang bộ và các địa phương.


Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khắng cùng đại diện lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan dự họp tại điểm cầu UBND tỉnh Quảng Ninh.

Cũng tại phiên họp, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành thành viên Tổ công tác và các bộ, ngành, địa phương đã thảo luận, đóng góp ý kiến, làm rõ một số nội dung trong công tác CCTTHC; đề xuất một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác CCTTHC…

Kết luận phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang, Tổ trưởng Tổ công tác, yêu cầu các bộ, ngành thành viên Tổ công tác và tất cả các bộ, ngành, địa phương bám sát quy chế hoạt động, các nhiệm vụ trọng tâm đề ra của Tổ công tác, tiếp tục đẩy mạnh công tác CCTTHC, đặc biệt chú trọng vào việc lắng nghe, nhận diện các khó khăn, vướng mắc và kịp thời chỉ đạo tháo gỡ để phục vụ tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. Trong đó chú trọng đến việc nêu cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; đổi mới từ tư duy, lãnh đạo chỉ đạo đến hành động cụ thể; chú trọng thực hiện tốt việc phối hợp giữa các bộ, ngành, địa phương để rà soát, đơn giản hóa TTHC, đặc biệt là TTHC nội bộ; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong giải quyết TTHC; tích cực ứng dụng CNTT, chuyển đổi số mạnh mẽ trong CCTTHC…

Nguồn: Cổng thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2698