Ngày 05/6/2022 bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025

Hôm nay, gần 2000 cử tri đại diện hộ gia đình phường Hồng Gai tham gia Bầu cử trưởng khu phố, nhiệm kỳ 2022-2025.

Mỗi lá phiếu bầu thể hiện quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của cử tri, sáng suốt lựa chọn "Người đủ đức, tài" tham gia ứng cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Một số hình ảnh khai mạc tại các điểm bầu cử khu phố

 

 

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2737