Nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công (Chỉ số PAPI)

Tối ngày 26/10/2022, Tại trụ sở phường Hồng Gai, Uỷ ban MTTQ Tỉnh tổ chức Hội nghị Tuyên truyền nâng cao hiệu quả quản trị hành chính công

Chỉ số PAPI là công cụ đo lường hiệu quả quản trị và hành chính công trên cơ sở trải nghiệm, đánh giá của người dân khi tương tác với chính quyền, là tấm gương giúp chính quyền soi chiếu lại hoạt động của mình. Chỉ số PAPI cùng với các chỉ số PCI, PAR Index sẽ đánh giá một cách toàn diện, chính xác năng lực quản trị điều hành của chính quyền các cấp, cải cách hành chính, năng lực canh tranh cũng như mức độ hài lòng của người dân.

Phường Hồng Gai được lựa chọn là đơn vị thực hiện khảo sát Chỉ số PAPI - Để tập trung cải thiện và tạo chuyển biến mạnh mẽ và với quyết tâm sớm đưa Chỉ số PAPI của Tỉnh đạt kết quả: thời gian tới, phường tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thực hiện tốt dân chủ ở cơ sở;

Nâng cao trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương hành chính của đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ;

Tiếp nhận và giải quyết những kiến nghị, khiếu nại, tố cáo của người dân liên quan đến tất cả các lĩnh vực bảo đảm kịp thời, đúng pháp luật;

Lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng của người dân với chính quyền; tạo cơ chế, điều kiện để người dân tham gia các quyết định về quy hoạch như: phát triển KT-XH; đất đai; xây dựng; giữ gìn vệ sinh môi trường; bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Cùng với đó, cán bộ công chức của phường tiếp tục thực hiện tốt các văn bản chỉ đạo của tỉnh, TP về nâng cao chất lượng quản trị và hành chính công

Tin tưởng rằng, với quyết tâm và giải pháp hợp lý, chỉ số PAPI của Quảng Ninh sẽ có bước tiến vượt bậc./.

Nguồn: Hồng gai ngày mới

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2716