Kỳ họp thứ Mười, HĐND phường Hồng Gai khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026

Ngày 01/12, HĐND phường Hồng Gai tổ chức kỳ họp thứ Mười, khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tại kỳ họp, HĐND phường đã thông qua các Nghị quyết : (1) Nghị quyết về việc điều chỉnh, bổ sung quy chế hoạt động của Hội đồng nhân và phân công nhiệm vụ của Thường trực HĐND phường Hồng Gai  khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; (2) Nghị quyết về việc điều chỉnh bổ sung nội quy kỳ họp HĐND phường Hồng Gai  khóa X, nhiệm kỳ 2021-2026; (3) Nghị quyết về việc bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công phường Hồng Gai năm 2023; (4) Nghị quyết điều chỉnh bổ sung chủ trương đầu tư Dự án: nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ba Đèo, khu 2 phường Hồng Gai.

Các đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết với tỷ lệ 100%. Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương và nghiêm túc kỳ họp thứ Mười HĐND phường Hồng Gai khóa X đã thành công tốt đẹp.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 38