Kinh nghiệm chung trong triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc. (Bài 8)

Triển khai đơn giản, tự nhiên, thiết thực theo hướng xã hội hóa là chính. Hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ đơn giản, xuất phát từ nhu cầu và tạo giá trị thiết thực.

Truyền thông về chuyển đổi số thường xuyên, liên tục và sáng tạo.

Công tác truyền thông cần thực hiện thường xuyên và liên tục bằng cách khởi tạo, thiết lập, thúc đẩy các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và người dân tham gia các kênh truyền thông trực tuyến để đạt được hiệu quả cao, diện rộng, mọi lúc, mọi nơi, dễ tiếp cận kịp thời nắm bắt các thông tin.

Các bài học thực tiễn trở thành kinh nghiệm quý báu để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vận dụng sáng tạo, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế chuyển đổi số và các điều kiện đặc thừ của từng địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2742