Kinh nghiệm chung trong triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc. (Bài 7)

Triển khai đơn giản, tự nhiên, thiết thực theo hướng xã hội hóa là chính. Hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ đơn giản, xuất phát từ nhu cầu và tạo giá trị thiết thực.

Thiết lập đầu mối hỗ trợ tổ công nghệ số cộng đồng và các kênh truyền thông xã hội.

Sở thông tin truyền thông các địa phương trở thành hật nhân nòng cốt trong hoạt động chuyển đổi số, cụ thể ở đây là trong hoạt động của tổ công nghệ số cộng đồng. các đầu mối đại diện, tiếp tục lan tỏa và chia sẻ thông tin đến các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng tại địa phương mình bằng cách tiếp cận thiết lập nhiều nhóm tổ công nghệ số cộng đồng trên địa bàn giúp cho mạng lưới thành vieenn kịp thười tiếp nhận được các thông tin, về chủ trương, chính sách, tài liệu về chuyển đổi số, chia sẻ các hoạt động triển khai thực tế của các tổ trên địa bàn, theo dõi, hướng dẫn, giải đáp vướng mắc của các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng trong quá trình triển khai nhiệm vụ.

Các bài học thực tiễn trở thành kinh nghiệm quý báu để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vận dụng sáng tạo, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế chuyển đổi số và các điều kiện đặc thừ của từng địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2721