Kinh nghiệm chung trong triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc. (Bài 5)

Triển khai đơn giản, tự nhiên, thiết thực theo hướng xã hội hóa là chính. Hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ đơn giản, xuất phát từ nhu cầu và tạo giá trị thiết thực.

Tổ công nghệ số cộng đồng tự nhiên thì bền vững, gần gũi thì hiệu quả.

Khi người dân sử dụng các ứng dụng. Dịch vụ số để phục vụ cho nhu cầu tự nhiên thì hiệu quả mang lại bền vững, người dân được thụ hưởng nhiều lợi ích, gia trị thiết thực của chuyển đổi số mang lại. Các ứng dụng phần mềm gần gữi với thực tấ, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân, đến đời sống hàng ngày để giải quyết. mang lại hiệu quả nâng cao chất lượng cuộc sống, cho người dân sẽ được người dân đón nhận, lan tỏa, sẽ tiếp tục thành công sau khi kết thúc giai đoạn thí điểm.

Các bài học thực tiễn trở thành kinh nghiệm quý báu để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vận dụng sáng tạo, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế chuyển đổi số và các điều kiện đặc thừ của từng địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2728