Kinh nghiệm chung trong triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc. (Bài 4)

Triển khai đơn giản, tự nhiên, thiết thực theo hướng xã hội hóa là chính. Hỗ trợ người dân tiếp cận, sử dụng công nghệ đơn giản, xuất phát từ nhu cầu và tạo giá trị thiết thực.

Tổ công nghệ số cộng đồng có sứ mệnh hỗ trợ cho người dân sử dụng công nghệ số, đưa công nghệ số vào mọi ngóc ngách của cuộc sống, giúp người dân được tiếp cận công nghệ theo cách đơn giản, xuất phát từ nhu cầu tự nhiên và tạo ra giá trị thiết thực đối với người dân.

Chẳng hạn đối với các tiểu thương, hộ kinh doanh thì tập trung hướng dẫn kỹ năng thanh toán trực tuyến,  mua bán thông qua các sàn thương mại điện tử. Đối với các gia đình đang có con trong độ tuổi đi học thì tập trung hướng dẫn kỹ năng thanh toán học phí trực tuyến.

Cách thức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến liên quan tới con em trong gia đình, cách thức cài đặt, sử dụng các ứng dụng học tập trực tuyến, đối với các cụ cao niên thì tập trung hướng dẫn cách thức cài đặt, sử dụng các ứng dụng tư vấn khám chữa bệnh từ xa.

Các bài học thực tiễn trở thành kinh nghiệm quý báu để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vận dụng sáng tạo, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế chuyển đổi số và các điều kiện đặc thù của từng địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2743