Kinh nghiệm chung trong triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc ( bài 3)

Sau hơn một năm triển khai, 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khóm, ấp với nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” về chuyển đổi số. Thực tiễn triển khai đã để lại một số bài học kinh nghiệm chung.

Lồng ghép sáng tạo, tận dụng nguồn lực. Lồng ghếp vào hoạt động của các cơ sở trường học, thanh niên, các chương trình xây dựng đô thị văn minh của địa phương để tận dụng nguồn lực cũng là giáp pháp tốt, tạo nguồn lực tại chỗ cho tổ công nghệ số cộng đồng.

Các bài học thực tiễn trở thành kinh nghiệm quý báu để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vận dụng sáng tạo, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế chuyển đổi số và các điều kiện đặc thù của từng địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2721