Kinh nghiệm chung trong triển khai các Tổ Công nghệ số cộng đồng trên toàn quốc. (Bài 2)

Sau hơn một năm triển khai, 63/63 tỉnh, thành phố đã thành lập các Tổ Công nghệ số cộng đồng (CNSCĐ) đến từng thôn, tổ dân phố, khu dân cư, khóm, ấp với nhiệm vụ “đi từng ngõ, gõ từng nhà, hướng dẫn từng người” về chuyển đổi số. Thực tiễn triển khai đã để lại một số bài học kinh nghiệm chung.

Chiến lược mưa dầm thấm lâu. Xá định bản chất, hiểu đúng hiểu rõ để có chiến lược đúng.

Tổ chức các chương trình tập huấn hiệu quả thường xuyên. Việc tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cần tổ chức thường xuyên, nhưng phải trọng tâm theo chuyên đề. Các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động kiêm nhiệm nên việc bố trí tham dự đầy đủ các đợt bồi dưỡng, tập huấn là vấn đề khó khăn. Tuy nhiên, bồi dưỡng tập huấn thường xuyên chính là giúp tạo điều kiện cho các thành viên tổ công nghệ số cộng đồng có thể sắp xếp thời gian dự một cách linh hoạt, phù hợp..

Các bài học thực tiễn trở thành kinh nghiệm quý báu để các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương vận dụng sáng tạo, bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế chuyển đổi số và các điều kiện đặc thừ của từng địa phương.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2716