Khối MTTQ và các đoàn thể phường Hồng Gai hỗ trợ các F0 hiện đang điều trị trên địa bàn phường

Ngày 13/3/2022 khối MTTQ và các đoàn thể phường Hồng Gai tiếp tục rà soát, hỗ trợ trên 400 bộ kit test cho 20 trường hợp F0 và 12 tổ covid cộng đồng. 


Khối MTTQ và các đoàn thể phường Hồng Gai  hỗ trợ  kit test cho các trường hợp F0  đang điều trị trên địa bàn phường

Hoạt động là nguồn động viên, tiếp thêm sức mạnh cả về vật chất và tinh thần để Nhân dân và cả hệ thống chính trị phường vững vàng trên mặt trận phòng, chống dịch bệnh.

Nguồn: Hồng Gai ngày mới

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2522