Khai giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra nhân dân

Sáng ngày 1/7, UBMTTQ TP phối hợp với TT chính trị TP tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra nhân dân, giám sát đầu tư cộng đồng, quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021. Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy Hạ long dự và trực tiếp truyền đạt nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy Hạ long dự và trực tiếp truyền đạt nội dung về quy chế dân chủ ở cơ sở.

Đồng chí Bùi Đức Đoàn, Ủy viên BTV Trưởng Ban dân vận Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ TP phất biểu tại hội nghị

Trong thời gian 1 ngày học tập, 120 học viên là các đồng chí lãnh đạo MTTQ, thành viên Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng thuộc 33 phường xã đã được các đồng chí Phó Bí thư Thành ủy, lãnh đạo các Ban Đảng của TP Hạ Long truyền đạt các nội dung thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Quán triệt kết luận số 01, kết luận TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện chỉ thị 05 CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; NQ 13 của Đảng các chuyên đề Công tac giám sát của MTTQ, Giám sát thông qua hoạt động của ban TTND; Hoạt động của Ban GSĐT của cộng đồng; Giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; Hướng dẫn kỹ năng nắm tình hình nhân dân; công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; Tháo luận, chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hoạt động của ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư của cộng đồng…Thông tin tình hình phát triển KTXH 6 tháng đầu năm của TP.

Các đồng chí học viên là lãnh đạo MTTQ, thành viên Ban thanh tra nhân dân, ban giám sát đầu tư cộng đồng

sôi nổi trao đổi về công tác xây dựng quy ước, hương ước ở khu dân cư.

Thông qua lớp bồi dưỡng nghiệp vụ, các thành viên trong hệ thống Mặt trận của TP sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ thanh tra, giám sát cũng như phát huy vai trò của MT trong các lĩnh vực, đưa được chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống. Góp phần cùng Đảng bộ chính quyền TP đến cơ sở ổn định ANTT và phát triển kinh tế xã hội.

                                                                        Mỹ Hạnh- Đoàn Việt

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 17