Khai giảng lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị dành cho đảng viên mới đợt II, năm 2020

Sáng ngày 11/5, Trung tâm Chính trị Thành phố tổ chức lớp Bồi dưỡng Lý luận Chính trị đợt II năm 2020 cho 68 đảng viên mới thuộc các chi, đảng bộ trực thuộc. Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy dự, chỉ đạo.

Quang cảnh lớp bồi dưỡng Lý luận Chính trị  cho đảng viên mới đợt II năm 2020

Trong thời gian 07 ngày (từ 11 đến 17/05/2020), các học viên được học tập và nghiên cứu các nội dung cốt lõi của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh - nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam; phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ xã hội chủ nghĩa; xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng…

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại lớp học

Phát biểu chỉ đạo tại lớp học, đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: việc bồi dưỡng, học tập nâng cao nhận thức về Đảng không chỉ có ý nghĩa quan trọng trong việc giúp các đồng chí học viên trưởng thành về nhận thức, tư duy lý luận, mà còn có ý nghĩa thiết thực trong quá trình các học viên thực hiện công tác tại cơ sở. Đồng chí cũng yêu cầu Trung tâm Chính trị Thành phố, Ban Tổ chức lớp học đảm bảo các điều kiện tốt nhất cho lớp học, khắc phục khó khăn do thời tiết, dịch bệnh gây ra; Các đồng chí học viên tham gia lớp học đầy đủ, nghiêm túc, đồng thời xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức, xứng đáng danh hiệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đỗ Hương 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 502