Hướng về ngày bầu cử Trưởng Khu phố - ngày 05/6/2022

Bầu trưởng thôn, bản, khu phố là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng mà các địa phương ở Quảng Ninh đang tập trung chỉ đạo, triển khai theo đúng quy trình, hướng dẫn của tỉnh, nhất là công tác nhân sự.

Thực hiện Chỉ thị 24-CT/TU ngày 18/2/2022 của Tỉnh ủy về tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và bầu trưởng thôn, bản, khu phố nhiệm kỳ 2022-2025, các cấp ủy, chính quyền địa phương trong tỉnh đã tổ chức quán triệt, tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân; xây dựng kế hoạch cụ thể, chỉ đạo các cơ quan liên quan, các cấp ủy, tổ chức đảng nghiêm túc triển khai. Hiện các địa phương của tỉnh đang rà soát, thực hiện quy trình lựa chọn nhân sự để bầu trưởng thôn, khu theo đúng quy định.

 

Phường Hồng Gai có 4 khu phố. Hiện công tác chuẩn bị cuộc bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 đang được phường thực hiện tích cực. Để đảm bảo lựa chọn các trưởng khu phố nhiệt tình, tâm huyết, gần dân, được nhân dân tin tưởng, ủng hộ, Đảng ủy, UBND phường đã bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của tỉnh, của thành phố, tổ chức họp bàn, xây dựng kế hoạch; tăng cường công tác tuyên truyền; đồng thời chỉ đạo các khu phố chuẩn bị bước hiệp thương nhân sự theo đúng quy định và các hướng dẫn, đảm bảo sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng.

Phường Hồng Gai cũng đang tích cực chuẩn bị chu đáo cho cuộc bầu cử trưởng Khu phố nhiệm kỳ 2022-2025. Đảng ủy, UBND Phường đã xây dựng kế hoạch bầu cử; tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch bầu cử trưởng Khu phố và hướng dẫn quy trình hiệp thương giới thiệu trưởng Khu phố đến các khu phố trên địa bàn.

Về công tác nhân sự, Phường thực hiện rà soát đội ngũ bí thư chi bộ, trưởng Khu phố hiện nay để xác định rõ và nắm chắc những trường hợp có đủ điều kiện, tiêu chuẩn, uy tín tiếp tục tái cử; chủ động nguồn cán bộ bổ sung, thay thế ở những nơi có thay đổi. Đồng thời, chú trọng công tác chính trị tư tưởng, động viên, khích lệ những cán bộ, đảng viên có khả năng tham gia gánh vác công việc chung của địa phương, kết hợp với phân công của tổ chức đảng. Phường Hồng Gai đang bám sát sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên, xây dựng kế hoạch cụ thể và triển khai các bước chuẩn bị cho bầu cử đúng quy trình, quy định, dân chủ, công khai, minh bạch. 

Bầu cử trưởng khu phố nhiệm kỳ 2022-2025 là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn thể nhân dân. Công tác bầu cử sẽ được tiến hành theo nguyên tắc trực tiếp và bỏ phiếu kín, bảo đảm phát huy quyền làm chủ của nhân dân. Thông qua mỗi lá phiếu, cử tri lựa chọn được những người có năng lực, nhiệt tình, xứng đáng là chỗ dựa của người dân, xây dựng thôn, bản, khu phố ngày càng phát triển. Với sự chuẩn bị chu đáo từ sớm, tin rằng cuộc bầu cử trưởng khu phố trên địa bàn phường Hồng Gai diễn ra vào tháng 6 tới đây sẽ thành công, thực sự trở thành ngày hội của toàn dân.

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 125