Hướng dẫn thực hiện Quy định về miễn, giảm phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long

Ban Quản lý vịnh Hạ Long ban hành Thông báo số 579/TB-BQLVHL ngày 17/7/2023 về việc Hướng dẫn thực hiện Quy định về miễn, giảm phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long. Theo đó, có các đối tượng được quy định miễn, giảm phí tham quan theo 03 mức: miễn phí 100%, giảm 50% phí tham quan, giảm 20% phí tham quan. Cụ thể:

1. Đối tượng được miễn phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

- Trẻ em quốc tịch Việt Nam và trẻ em quốc tịch nước ngoài có chiều cao dưới 1,2m (hoặc trẻ em dưới 07 tuổi).

- Người khuyết tật đặc biệt nặng, người khuyết tật nặng theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 28/2012/NĐ-CP ngày 10/4/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật.

2. Đối tượng được giảm 50% mức phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

- Người cao tuổi là công dân Việt Nam từ đủ 60 tuổi trở lên theo quy định tại Nghị định số 06/2011/NĐ-CP ngày 14/01/2011 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người cao tuổi.

3. Đối tượng được giảm 20% mức phí tham quan danh lam thắng cảnh vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long

- Trẻ em có quốc tịch Việt Nam và trẻ em có quốc tịch nước ngoài từ 7 tuổi đến dưới 16 tuổi.

nội dung chi tiết về hồ sơ chứng minh, đề nghị miễn, giảm phí tham quan được quy định chi tiết trong nội dung Thông báo.

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 30