Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia

Hướng dẫn đăng ký tài khoản trên Cổng Dịch vụ công quốc gia để sử dụng các dịch vụ như: Thanh toán nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản; Nộp phạt vi phạm giao thông; Cấp lại, đổi thẻ CCCD….

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 4045