Họp kiểm điểm tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ công trình đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu và hồ sơ hỗ trợ thực hiện dự án, mô hình PTSX thuộc nguồn vốn chương trình nông thôn mới, đề án 196

Chiều 21/4, thành phố Hạ Long tổ chức họp trực tuyến kiểm điểm tiến độ lập, thẩm định, phê duyệt hồ sơ công trình đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu và hồ sơ hỗ trợ thực hiện dự án, mô hình phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn chương trình nông thôn mới và chương trình 135, đề án 196 trên địa bàn các xã thuộc thành phố Hạ Long. Đồng chí Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND thành phố chủ trì cuộc họp.

Theo báo cáo, đối với chương trình xây dựng nông thôn mới: đến nay 12/12 xã đã rà soát và đăng ký danh mục 124 công trình hạ tầng thực hiện năm 2020 (105 công trình giao thông, quy mô 14,356 km đường; 08 công trình kênh mương, quy mô 1,649 km; 02 đường ống dẫn nước tưới, quy mô 0,812 km; 02 công trình cống ngầm, cải tạo sửa chữa 02 khu thể thao, cải tạo khuôn viên 03 nhà văn hóa, xây dựng 02 ngầm tràn). Trong đó đã gửi hồ sơ dự toán 97 công trình về phòng Quản lý đô thị để thẩm định; 20/28 phương án đăng ký hỗ trợ PTSX đã gửi về phòng Kinh tế để thẩm định. Phòng Lao động-TB&XH đã tổ chức rà soát và tham mưu báo cáo phương án xóa nhà tạm, dột nát cho xã Hòa Bình và xã Kỳ Thượng để đạt chuẩn nông thôn mới; Xây dựng định mức hỗ trợ vật tư, vật liệu đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông thôn; Xây dựng danh mục sản phẩm nông nghiệp tập trung.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu thành phố Hạ Long

Đối với Chương trình 135, Đề án 196: tham mưu Tỉnh điều chuyển nguồn vốn hỗ trợ phát triển sản xuất từ xã Đồng Lâm sang xã Kỳ Thượng. Đã triển khai 21 công trình (trong đó 12 công trình Ban QLDA đầu tư xây dựng làm chủ đầu tư; 09 công trình UBND các xã Kỳ Thượng, Đồng Lâm, Đồng Sơn làm chủ đầu tư). Công tác giải ngân vốn chưa được thực hiện vì chưa có quyết định của UBND Tỉnh điều chỉnh chủ đầu tư các công trình thuộc Chương trình 135, Đề án 196 từ UBND "huyện Hoành Bồ" thành "thành phố Hạ Long". Qua rà soát, đến hết năm 2019, xã Kỳ Thượng đã đảm bảo các điều kiện để công nhận hoàn thành mục tiêu Chương trình 135, Đề án 196 và UBND Thành phố đã có báo cáo đề nghị UBND tỉnh xem xét, công nhận.

Tại cuộc họp, các đại biểu tại các điểm cầu đã đưa ra các đề xuất, kiến nghị xoay quanh các vấn đề như: tạm thời sử dụng Danh mục, nội dung, mức hỗ trợ, điều kiện quy mô sản xuất các sản phẩm nông nghiệp tập trung của Thành phố theo Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 12/7/2017 của HĐND huyện Hoành Bồ làm cơ sở cho phòng Kinh tế thẩm định, trình UBND Thành phố phê duyệt, để các xã triển khai thực hiện đảm bảo kịp thời mùa vụ sản xuất; sớm ban hành Định mức hỗ trợ vật liệu xây dựng đầu tư công trình kết cấu hạ tầng nông thôn phục vụ Chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn Thành phố; hướng dẫn cụ thể cách tính toán giá vận chuyển đến chân công trình của từng xã vì theo đơn giá nhà nước không phù hợp với giá thực tế; các xã rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng nông thôn mới và quy hoạch chi tiết khu trung tâm các xã để làm cơ sở triển khai thực hiện các công trình hạ tầng và phương án hỗ trợ PTSX trong chương trình xây dựng nông thôn mới; xây dựng phương án xóa nhà tạm, dột nát tại xã Kỳ Thượng và xã Hòa Bình....

Phát biểu kết luận cuộc họp, đồng chí Phạm Hồng Hà - Chủ tịch UBND thành phố Hạ Long yêu cầu các đơn vị, phòng ban chuyên môn đôn đốc các xã khẩn trương hoàn thiện hồ sơ phương án, dự án hỗ trợ PTSX, hồ sơ dự toán các công trình hạ tầng, gửi các phòng chuyên môn thẩm định, phê duyệt; các phòng chuyên môn đẩy nhanh tiến độ thẩm định các hồ sơ để trình phê duyệt và cấp vốn cho các xã thực hiện; các xã tổ chức thực hiện các dự án, phương án hỗ trợ PTSX, thi công các công trình hạ tầng nông thôn mới (sau khi có kết quả thẩm định và quyết định cấp vốn của UBND Thành phố), triển khai thi công và giải ngân vốn công trình thuộc Chương trình 135, Đề án 196 đảm bảo tiến độ thời gian; Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, các doanh nghiệp, HTX đăng ký thực hiện các dự án, phương án hỗ trợ PTSX; UBND xã Kỳ Thượng rà soát các đối tượng hỗ trợ PTSX thuộc Chương trình 135, Đề án 196 để lập phương án phê duyệt; Phòng Tài chính - Kế hoạch tham mưu UBND Thành phố quyết định phân bổ vốn cho các xã ngay sau khi có kết quả thẩm định và phê duyệt hồ sơ các công trình hạ tầng và dự án, phương án hỗ trợ PTSX. Chủ động tổ chức kiểm tra tình hình triển khai, thực hiện các nhiệm vụ nông thôn mới tại các xã./.

Trần Thanh

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2683