Họp bàn nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích

Ngày 21/9, UBND thành phố đã có buổi làm việc với lãnh đạo các đơn vị: Sở TT&TT, Bưu điện Hạ Long, một số phòng, ban, đơn vị của thành phố nhằm đánh giá kết quả và bàn các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính (TTHC) qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chủ trì buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố chủ trì buổi làm việc

Theo báo cáo của Trung tâm Hành chính công thành phố: 9 tháng đầu năm, tổng số TTHC đã triển khai có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết qua dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn thành phố là 29/299 thủ tục (bằng 10,46%), tập trung chủ yếu ở hai lĩnh vực: tài chính kế hoạch, xây dựng. Trong tổng số 44.865 hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công, không có hồ sơ TTHC nào được tiếp nhận qua dịch vụ bưu chính công ích. Số hồ sơ TTHC được trả qua dịch vụ bưu chính công ích là 120 (bằng 0,27%), gồm các lĩnh vực: tài chính kế hoạch, xây dựng.

Xét tiêu chí đánh giá chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính đối với việc triển khai dịch vụ bưu chính công ích của thành phố, cả 3 tiêu chí (có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết; tiếp nhận hồ sơ TTHC; trả hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích) đều chỉ đạt 0 điểm.

Quang cảnh buổi làm việc

Theo đánh giá, phân tích của Trung tâm Hành chính công thành phố, để triển khai thực hiện giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích, chỉ có các lĩnh vực: Công thương, GD&ĐT, Giao thông vận tải, NN&PTNT, Tài chính – Kế hoạch, Văn hóa & Thông tin, Xây dựng, Y tế, Tư pháp – Hộ tịch, Đất đai (trả thông báo thuế) có đủ điều kiện thực hiện; các lĩnh vực còn lại khó triển khai tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích do đặc thù phức tạp của từng lĩnh vực.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã cùng chia sẻ, nêu những khó khăn và đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Các đại biểu phát biểu ý kiến tại buổi làm việc

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố khẳng định: việc thực hiện tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích không chỉ nhằm cung cấp tiện ích, giảm bớt thời gian đi lại của công dân mà còn là một tiêu chí quan trọng để nâng cao chỉ số CCHC của thành phố. Do đó, các đơn vị có phát sinh hồ sơ tiếp nhận/trả kết quả giải quyết TTHC cần nghiên cứu, phối hợp với Trung tâm Hành chính công và Bưu điện thành phố để thực hiện một số thủ tục qua dịch vụ bưu chính công ích nếu đủ điều kiện; vận động người dân thực hiện TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích. Phòng VH&TT, Trung tâm TT&VH thành phố cần tăng cường tuyên truyền để người dân hiểu Bưu điện cũng là một doanh nghiệp công ích hạng đặc biệt, xây dựng niềm tin của nhân dân đối với các dịch vụ bưu chính công ích.

Phương Loan

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2542