Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Cụm thi số 2

Ngày 26/6, tại phường Bãi Cháy đã diễn ra Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Cụm thi số 2.

Các đại biểu tham dự Hội thi

Tham gia Hội thi có 13 thí sinh đến từ 13 đơn vị thuộc Cụm thi số 2 là: Đảng bộ phường Hoành Bồ, Tuần Châu, Việt Hưng, Đại Yên, Bãi Cháy, Hùng Thắng,  Hà Khẩu, Giếng Đáy, Trường THPT Bãi Cháy, Trường TH-THCS-THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trường Cao đẳng Giao thông Quảng Ninh, Bệnh viện Bãi Cháy, Bệnh viện Đa khoa Hạ Long.

Tại Hội thi, các thí sinh tham gia 2 phần thi. Trong đó phần Biên soạn đề cương, thí sinh lựa chọn nội dung để biên soạn đề cương bài thuyết trình. Đề cương cần ngắn gọn, rõ ràng, bố cục đủ 3 phần (đặt vấn đề, nội dung và kết luận); Căn cứ nội dung đề cương đã đăng ký, biên soạn, thí sinh thuyết trình tại Hội thi; thời gian trình bày không quá 25 phút.

Tham gia Hội thi, các thí sinh trải qua 2 phần thi Biên soạn đề cương và Thuyết trình

        Nhiều Nghị quyết quan trọng đã được các thí sinh lựa chọn thể hiện như: Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với nội dung Những điểm mới về phát triển giáo dục và đào tạo; Tập trung kiểm soát đại dịch Covid-19 phục hồi phát triển kinh tế xã hội; Những nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ 15, nhiệm kỳ 2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hạ Long lần thứ 25, nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các địa phương.

Thông qua Hội thi nhằm nâng cao nhận thức của cấp ủy các cấp về vị trí, vai trò của công tác tuyên truyền miệng, từ đó tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên; từng bước đào tạo đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, sâu sát thực tiễn cơ sở, không ngừng trau dồi, cập nhật kiến thức, đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác tuyên truyền. Đồng thời, tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân về Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 25, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2020-2025, sớm đưa nghị quyết vào cuộc sống.

BTC trao giải cho các thí sinh

Sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực, nghiêm túc, Hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2021 Cụm thi số 2 đã thành công tốt đẹp. Kết thúc Hội thi, BTC đã trao giải nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Thư, Đảng bộ phường Hùng Thắng; 2 giải nhì cho thí sinh Nguyễn Thị Nga, Đảng bộ phường Bãi Cháy và thí sinh Hoàng Công Hậu, Đảng bộ phường Hà Khẩu.

Hồng Phương- Huy Phương

 

 

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2740