Hội nghị trực tuyến báo cáo viên Trung ương tháng 10/2020

Sáng 14/10, Ban Tuyên giáo Trung Ương tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên tháng 10 và tập huấn công tác tuyên truyền Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu TP Hạ Long có đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành uỷ Hạ Long.

Hội nghị đã được nghe phổ biến một số kết quả chính của Hội nghị lần thứ 13 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; các báo cáo chuyên đề về việc lấy ý kiến góp ý của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; chuyên đề “Những vấn đề mới đặt ra và định hướng chính sách đối ngoại trong giai đoạn phát triển mới của đất nước”.

Quang cảnh Hội nghị tại điểm cầu Hạ Long

Về định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị đội ngũ báo cáo viên các cấp tập trung tuyên truyền những nội dung liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X nhằm tiếp tục tạo động lực thi đua mạnh mẽ, sức lan tỏa sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân.

Vũ Bích

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2733