Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Biên phòng Việt Nam năm 2022

Ngày 22/11/2022, UBND phường Hồng Gai phối hợp Phòng Tư pháp Thành phố, đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Hòn Gai tổ chức Hội nghị phổ biến, giáo dục pháp luật về Luật Biên phòng Việt Nam năm 2022 và các văn bản pháp luật có liên quan.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Đại úy Nguyễn Trọng Luật báo cáo viên Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Hòn Gai phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 được thông qua có 6 chương với 36 điều, có hiệu lực 01/01/2022.

Luật Biên phòng Việt Nam quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia của Tổ quốc; đặc biệt là quy định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03/9/2015 của Chính phủ về quản lý hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản pháp luật khác có liên quan. Công tác quản lý và bảo vệ chủ quyền biên giới biển đảo Việt Nam trong tình hình mới.

Theo : Mặt trận Tổ Quốc phường Hồng Gai

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2753