Hội nghị BCH đảng bộ Thành phố lần thứ 6

Chiều 13/11, đồng chí Vũ Văn Diện, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị BCH Đảng bộ Thành phố Hạ Long, cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng.

Quang cảnh hội nghị

Hội nghị đã đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021; tổng kết Nghị quyết số 03-NQ/TU của BTV Tỉnh ủy về lãnh đạo công tác quốc phòng địa phương giai đoạn 2015-2020; Nghị quyết đầu tư, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh tại các khu dân cư; Đề án kiện toàn, sắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố.

Các ý kiến tập trung làm rõ các nội dung liên quan

Qua nghe báo cáo của cơ quan chuyên môn và phát biểu tại hội trường, đồng chí Vũ Văn Diện, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy yêu cầu các đồng chí trong BTV, BCH, lãnh đạo các cơ quan chủ chốt hết sức trách nhiệm, làm tốt công tác nắm tình hình để triển khai thắng lợi toàn diện các nội dung Nghị quyết 21 về kế hoạch năm 2020 đã đề ra.

Đồng chí Vũ Văn Diện, ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

Đi vào nội dung cụ thể, liên quan đến tổng kết đánh giá Nghị quyết số 03 của BTV tỉnh ủy Quảng Ninh, Thành ủy Hạ Long đã thực hiện tổng kết nghiêm túc trách nhiệm, đầy đủ. Đồng chí yêu cầu, sau hội nghị, các đồng chí trong BCH tiếp tục tổng kết nâng cao theo đúng hướng dẫn.

Đối với việc ban hành Nghị quyết đầu tư, cải tạo, nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông, chiếu sáng, cấp thoát nước, cây xanh tại các khu dân cư, đồng chí Bí thư Thành ủy thống nhất ban hành Nghị quyết của BTV, trong quá trình thực hiện định kỳ báo cáo BCH. Trong đó Nghị quyết sẽ tập trung vào công tác quản lý đô thị - xây dựng từ trước năm 2005. Đồng chí giao UBND TP xác định mục tiêu sát với thực tế của đối tượng, phương châm đầu tư trực tiếp để phục vụ đời sống nhân dân các khu dân cư. Nghị quyết này phải được họp lấy ý kiến nhân dân và ban hành trước kỳ họp HĐND thường lệ cuối năm.

Về nội dung thực hiện đầu tư công năm 2020 và triển khai kế hoạch đầu tư công năm 2021, đồng chí chủ tọa khẳng định: Quan điểm chung của Thành phố là không chuyển nợ từ năm 2020 sang năm 2021. Tất cả các dự án đã hoàn thành phải quyết toán xong trước ngày 31/12/2020. Kế hoạch năm 2021 chỉ đầu tư các dự án cấp thiết, đảm bảo an sinh xã hội và một số dự án động lực, rà soát điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn phù hợp thực tế.

Đối với nội dung kiện toàn xắp xếp các tổ chức cơ sở Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy nhấn mạnh: Đây là việc hệ trọng, cần tiếp tục nghiên cứu, rà soát kỹ lưỡng trước khi quyết định, mục tiêu là nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của đảng.

Hồng Phương

Thời tiết

Tỷ giá ngoại tệ
Thống kê truy cập
Đang online 2720